PořadateléČeská angiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou angiologickou společností SLS

Programový výbor

MUDr. Alena Broulíková, CSc. (Praha)
doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc. (Praha)
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D. (Plzeň)
MUDr. Miroslav Chochola, CSc. (Praha)
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc. (Praha)
MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA (Ostrava)
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH (Bratislava)
MUDr. Jiří Matuška (Hodonín)
prof. MUDr. Jan Piťha, CSc. (Praha)
MUDr. Karel Roztočil, CSc. (Praha)
MUDr. Ivar Vacula, PhD. (Trnava)
MUDr. Petr Vařejka (Bratislava)

Místní organizační výbor

MUDr. Jiří Matuška (Hodonín)
MUDr. Jan Stráník (Břeclav)