PořadateléČeská angiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou angiologickou společností SLS

Programový výbor

MUDr. Miroslav Chochola, CSc.
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
MUDr. Petr Vařejka

Místní organizační výbor

MUDr. Jiří Matuška
MUDr. Jan Stráník