Vážení kolegové, milé kolegyně,

blíží se jubilejní 30. česko-slovenské angiologické sympozium s postgraduální tematikou. Místem setkání je Mikulov, datem konání 2.-3. červen 2024.  Členové výboru České i Slovenské angiologické společnosti se snažili o přípravu 3 odborných bloků, které by zaujaly lékaře působící v různých oborech cévní medicíny. Na která témata se letos můžeme těšit? 

Jeden z bloků zahrnuje „Záludnosti postižení aorty“ – od řešení vrozených vad po její záněty, od léčby endovaskulární po chirurgickou, to vše za přispění vynikajících odborníků v této oblasti. Dalším zajímavým blokem bude „Komplexní pohled na cévní postižení u pacientů se syndromem diabetické nohy (SDN)“. Budeme mluvit o komplexní diagnostice cévního postižení jako prevenci vzniku diabetické nohy, o základech péče u nemocných s již vyvinutým syndromem diabetické nohy, o specificích postižení u diabetiků 1. typu, také o optimální péči o nemocné s kritickou končetinovou ischémií obecně, samozřejmě předložíme pilíře podiatrické péče v kontextu posledních doporučených postupů (IWGDF 2023 update). A v neposlední řadě bychom se rádi věnovali problematice žilní trombózy, a sice v bloku „Trombóza v různých situacích a lokalizacích“. Zahrne prevenci a léčbu žilní trombembolie u těhotných, u onkologicky nemocných, u pacientů s jaterní či ledvinnou nedostatečností, ale také problematiku diagnostiky a léčby antifosfolipidového syndromu a podívá se na netypické lokalizace vzniku trombózy.  

Chceme také uspořádat plenární shromáždění všech členů ČAS a referovat o úspěších v činnosti společnosti, ale přiznat i to, co se nám nedaří. Proto se těšíme, že přijedete do Mikulova, ať již s aktivním příspěvkem (možno poslat v podobě posterů), nebo jen pasívně si poslechnout, co nového se událo v naší společnosti a jaké jsou odborné novinky. 

Věříme, že nezklameme Vaše očekávání ani v oblasti společenských aktivit, kde možno i po skončení odborných bloků dále diskutovat o problémech nemocniční i ambulantní vaskulární péče. A proto doufáme, že se setkáme s v hojném počtu na naší tradiční akci, v milém prostředí jižní Moravy – na pomezí Čech a Slovenska. 

Za organizační výbor

Debora Karetová a Jiří Matuška

Důležité termíny

  • Termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti v posterové nebo sesterské sekci: 28. dubna
  • Včasná registrace: do 30. dubna
  • 30. česko-slovenské angiologické sympozium: 2.–3. června 2024
 

Hlavní témata sympozia

  • Aorta a její záludnosti
  • Komplexní pohled na cévní postižení u pacientů s diabetickou nohou
  • Trombózy u specifických skupin pacientů – prevence a léčba