Pozvání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je milou tradicí, že poslední edukační angiolgickou akcí před obdobím dovolených a prázdnin je Česko-slovenské angiologické sympozium s postgraduální tematikou. Již léta nás při této příležitosti vítá příjemná jižní Morava, v posledních letech pak krásné město Mikulov. 

Organizátoři a koordinátoři sympozia ze Slovenska i Česka při přípravě programu jako vždy ctili postgraduální charakter programu. Čekají nás přednášky jistě s aktuálními tématy, s možností širokého využití – v ambulantní praxi i nemocničním provozu. Zmíníme diagnostické i terapeutické postupy na hranici „science fiction“, ale taková už je doba, fikce se stává realitou velmi rychle. Jistě se i v medicíně uchytí umělá inteligence, minimálně v oblasti diferenciální diagnostiky chorob.

Čím Vás tedy překvapíme letos v Mikulově? Začneme znovuobjeveným tématem aterosklerózy a její současné léčby, kde novinek v terapii je řada a mohou zcela změnit náš přístup k terapii této civilizační hrozby. Dosti změn je také v přístupu k diagnostice a léčbě symptomatické chronické žilní nemoci. Kdo z Vás četl nové Doporučené postupy České angiologické společnosti, jistě tuší, na co se těšit.

Druhý den odborného programu zkusíme trochu rozvířit stojaté vody s tématem vývoje diagnostických metod v angiologii, že kromě rutinních metod je možno diagnostikovat cévní nemoci i novými přístupy.

Součástí symposia bude i schůze Pracovní skupiny ambulantních angiologů, na které Vás rádi přivítáme.

Nejen vědou živ je angiolog. Budete mít tedy dostatek času na společenské kontakty po ukončení oficiálního programu prvního dne sympozia. Vidět se osobně a diskutovat, nejen cévní problematiku, je pro život nutné.Takže nyní si můžeme přát jen hezké počasí, dobře ozvučené sály, pestrý program. 

Budeme se těšit na Vás všechny, lékaře, sestry a další odbornosti se zájmem o cévní medicínu. 

Za organizační výbor

doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
MUDr. Jiří Matuška

Hlavní témata sympozia

  • ateroskleróza a její současná léčba
  • vývoj diagnostických metod v angiologii
  • symptomatické chronické žilní onemocnění
  • workshopy
  • sesterská sekce

Důležité termíny

  • termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti v posterové nebo sesterské sekci: 15. května
  • „early-bird“ registrace: do 31. května
  • 29. česko-slovenské angiologické sympozium: 21.–23. června 2023