Pozvání

Vážení kolegové a kolegyně,

máme za sebou trochu podivný rok, který většina z nás prožila podstatně jinak, než čekala. A to jak pracovně, tak osobně. Ve všech zmatcích a stresech současné doby nám poměrně rychle uplynul i čas od posledního česko-slovenského angiologického sympozia, které jsme si kupodivu mohli užít osobně, jen v jiném, pozdějším termínu. 

Doba je stále mírně nejistá, my angiologové jsme ale rození optimisté. Proto jsme se rozhodli letošní 27. česko-slovenské angiologické sympozium zorganizovat opět ve stejné pozdně letní době, ve formátu neděle–pondělí. Předpokládáme, že se budeme moc sejít všichni osobně. Jen pro případ krajní nouze máme v záloze i online nebo hybridní variantu sympozia. Prostě jsme optimisté, ale poučení a připravení.

A co jsme si pro Vás a na Vás letos nachystali? Na úvod zcela logicky téma vaskulárních projevů při koronavirové infekci. Tedy téma, slibující převážně novinky, i když poněkud nepříjemné. Další program je pro tentokrát přehledem méně obvyklých „klasických“ témat. Budou to AV malformace, následované pro angiologa trochu netypickou či okrajovou problematikou bolestí na hrudi cévní etiologie. Ve finále se vrátíme do známých vod – probereme téma asymptomatické stenózy karotické arterie z hlediska multidisciplinárního přístupu. Připravujeme také osvědčené hands-on workshopy, posterovou a sesterskou sekci.

Zcela jistě zbude dost času i na neformální setkání a diskuse. My jsme na akci připraveni. A co Vy?

Těšíme se na setkání s Vámi na angiologickém sympoziu v Lednici!

Za organizační výbor sympozia
Debora Karetová a Jiří Matuška
 

Důležité termíny

 • zahájení registrace: 1. června
 • termín pro zaslání přihlášky k aktivní účasti v posterové nebo sesterské sekci: 15. července
 • „early-bird“ registrace: 15. července
 • 27. čs. angiologické sympozium: 29.–30. srpna

Hlavní témata

 • Vaskulární projevy při koronavirové infekci
 • AV malformace
 • Bolesti na hrudi cévní etiologie
 • Asymptomatická stenóza karotické arterie – multidisciplinární přístup 
 • Sesterská sekce
 • Posterová sekce
 • Hands-on workshopy