Registrace k aktivní účasti

Zájemci o aktivní účast v posterové sekci nebo sekci sester mohou zaslat abstrakt své práce po přihlášení do registračního systému společnosti AMCA.
 
  • Přihlášení do registračního systému: Pokud jste se prostřednictvím registračního systému registrovali na některou z akcí organizovaných společností AMCA, použijte prosím přihlašovací údaje, které jste si nastavili při založení svého uživatelského účtu (e‑mail a heslo; heslo lze případně obnovit). Pokud ještě uživatelskéý účet nemáte, klikněte prosím na tlačítko „Vytvořit nový účet“ a zadejte požadované údaje. E‑mail (ID uživatele) a heslo si prosím uložte, využijete je při registraci na sympozium nebo na budoucí akce.
  • Termín pro zaslání abstraktu: 28. dubna 2024

Informace pro autory

  • abstrakt lze zaslat v českém, slovenském nebo anglickém jazyce
  • akceptované formáty: doc, docx, odt, rtf; název souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky
  • maximální délka textu: 300 slov (bez názvu abstraktu, jmen autorů, jejich pracovišť a případné grantové podpory)
  • pokud to charakter prezentované práce a obsah abstraktu dovoluje, abstrakt by měl být členěn na úvod, metodiku, výsledky a závěr
  • Formátování abstraktu:
Název abstraktu tučným písmem: Název abstraktu
[volný řádek]
Jméno autora a ostatních spoluautorů v podobě: J. Novák, P. Kovář, A. Krejčí
[volný řádek]
Název instituce, město a stát kurzívou v této podobě: Instituce, Město, Stát
V případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před).
[volný řádek]
Text abstraktu zarovnán do bloku [maximálně 300 slov]