Hlavní témata sympozia

  • Vaskulární projevy při koronavirové infekci (koordinátor MUDr. Miroslav Chochola, CSc.)
  • AV malformace (koordinátor MUDr. Petr Vařejka)
  • Bolesti na hrudi cévní etiologie (koordinátoři doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., MUDr. Petr Vařejka)
  • Asymptomatická stenóza karotické arterie – multidisciplinární přístup (koordinátor prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.)
  • Sesterská sekce
  • Posterová sekce
  • Hands-on workshopy