Hlavní témata

  • Ateroskleróza (koordinátor prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.)

  • Kritická končetinová ischemie (koordinátor MUDr. Miroslav Chochola)

  • Screening ve vaskulární medicíně (koordinátoři MUDr. Katarína Dostálová PhD., MPH, MUDr. Ivar Vacula, PhD.)

  • Zajímavé kazuistiky (koordinátor doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.)