Hlavní témata

  • Ateroskleróza (koordinátoři prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., MUDr. Ewald Ambrózy, Ph.D.)

  • Kritická končetinová ischemie (koordinátor MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA)

  • Zajímavé kazuistiky (koordinátor doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.)