Hlavní témata

  • Antitrombotická léčba

  • Kritické a urgentní stavy v angiologii

  • Neaterosklerotická tepenná onemocnění

  • Lymfologie