Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Jižní Morava na Vás opět čeká. Jen o jeden týden později, než jste byli doposud zvyklí. Ale počasí jsme objednali stejné jako vloni. Nebo možná i lepši. Takže nám nezbývá, než doufat, že Vás udržíme v přednáškovém sále na většinu přednášek.
Program je již tradičně postgraduální, s dělbou hlavních témat mezi Slovenskou a Českou angiologickou společnost. Zahájíme evergreenem antitrombotické léčby a hlavně novinkami v ní. Následovat budou témata na našich postgraduálních sympoziích méně častá – kritické a urgentní stavy v angiologii a neaterosklerotická tepenná onemocnění. Poslední část odborného programu bude věnována lymfologii, tedy tématu části angiologů velmi blízkému, pro jiné však trochu exotickému. Doufáme, že i přes nabitý odborný program si najdete dostatek času na diskuse více či méně odborné. I v tomto ohledu se budeme snažit vám připravit co nejlepší zázemí.

Těšíme se na další setkání s vámi!

Za organizátory
Jiří Matuška