Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 
vzpomenete si, kdy jste naposled byli na jižní Moravě? Předpokládám, že ano. Dovolím si odhadnout, že většina z vás vloni v červnu. A protože jste v naprosté většině vypadali v Lednici spokojeně, zvolili jsme opět stejné místo i formát našeho postgraduálního sympozia. Již v minulosti se velmi osvědčilo dělení přípravy mezi koordinátory ze Slovenské a České angiologické společnosti. Témata byla pro letošek výbory obou společností vybírána velmi pečlivě. Cílem bylo pokrýt jak postgraduální témata námi organizátory v minulosti opomíjená, tak ta, která se v poslední době výrazně vyvíjí. Doufáme, že se nám to povedlo. Na úvod si zopakujeme cévní problematiku u diabetu. U náročných témat zůstaneme i při edukaci novinek týkajících se nádorů a cévních onemocnění. Snad na odlehčenou se ve finále necháme proškolit v novinkách v komplexní terapii varixů. 

Program je samozřejmě postaven tak, aby bylo dostatek času na diskuse a také na nezbytnou relaxaci po přednáškách. Ale to vy, veteráni symposia v Lednicko-valtickém areálu, dobře víte.
         
Těšíme se na další setkání s vámi!

Za organizační výbor sympozia
Jiří Matuška