Pořadatel

   

Česká angiologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci se Slovenskou angiologickou společností SLS

MÍSTNÍ ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. Jiří Matuška
MUDr. Jan Stráník

PROGRAMOVÝ VÝBOR
MUDr. Ewald Ambrózy, Ph.D.
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Juraj Maďarič, Ph.D., MPH
MUDr. Karel Roztočil, CSc.