Pořadatelé

   

Česká angiologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci se Slovenskou angiologickou společností SLS


MÍSTNÍ ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. Jiří Matuška
MUDr. Jan Stráník


PROGRAMOVÝ VÝBOR A KOORDINÁTOŘI ODBORNÝCH SEKCÍ
MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.