Pořadatelé

   

Česká angiologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci se Slovenskou angiologickou společností SLS


MÍSTNÍ ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. Jiří Matuška
MUDr. Jan Stráník


PROGRAMOVÝ VÝBOR A KOORDINÁTOŘI ODBORNÝCH SEKCÍ
MUDr. Ewald Ambrózy, PhD.
MUDr. Katarína Dostálová PhD., MPH
MUDr. Miroslav Chochola
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH
prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
MUDr. Ivar Vacula, PhD.