Pořadatel

   

Česká angiologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci se Slovenskou angiologickou společností SLS

MÍSTNÍ ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. Jiří Matuška
MUDr. Jan Stráník

PROGRAMOVÝ VÝBOR A KOORDINÁTOŘI ODBORNÝCH SEKCÍ
MUDr. Ewald Ambrózy, Ph.D. (Cévní onemocnění u diabetiků)
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D. (Nádory a cévní onemocnění)
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
doc. MUDr. Juraj Maďarič, Ph.D., MPH
MUDr. Václav Pecháček (Komplexní léčba varixů)
MUDr. Miroslav Širila (Komplexní léčba varixů)