VOLNÁ SDĚLENÍ VE FORMĚ POSTEROVÝCH PREZENTACÍ A V SEKCI SESTER

Zájemce o zařazení do programu posterových prezentací nebo přednášek v sekci sester prosíme o zaslání abstraktu pomocí on-line formuláře.

Termín pro zaslání: do 15. 7. 2020.
O zařazení Vaší prezentace Vás budeme informovat do 31. 7. 2020.

Velikost posterů: maximálně 90 cm (šířka) x 180 cm (výška).
 

POKYNY PRO VYTVOŘENÍ ABSTRAKTU

Abstrakt je možné posílat v MS Word Document (*.doc) nebo Rich Text File (*.rtf). Maximální velikost souboru je 5MB. 
Jméno souboru musí obsahovat příjmení autora bez diakritiky a bez mezer.
Abstrakt může obsahovat 1 obrázek (maximální šířka 12 cm, v odstínech šedi). 

ŠABLONA KE STAŽENÍ

Nastavení dokumentu:
Velikost stránky: A5
Okraje: 1 cm na každou stranu
Řádkování: jednoduché
Odsazení a mezery: 0 b (před i za)
Font: Calibri
Velikost písma: 10 b

Styly a formátování:
Název abstraktu pište tučným písmem VŠECHNA VELKÁ
[volný řádek]
Jméno autora a ostatních spoluautorů pište v této podobě: Novák J., Kovář P., Krejčí A.
[volný řádek]
Název instituce, město a stát pište kurzívou v této podobě: Instituce, Město, Stát
V případě různých institucí označte jména autorů/spoluautorů a instituce číslem v horním indexu (u jména za, u instituce před).
[volný řádek]
Text abstraktu zarovnán do bloku [minimálně 300, maximálně 2000 znaků]