2016


 

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

8. června 2016, slavnostní zahájení
9. – 10. června 2016, odborný program

Multifunkční centrum zámek Lednice
Zámek 2
691 44 Lednice
www.mczl.cz

 

OHODNOCENÍ

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, Českou asociací sester a Společností radiologických asistentů ČR (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti. 

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu číslo 16 České lékařské komory (ev. č. akce 43633, č. akreditace: 0004/16/2006).
Pasivní účast: 12 kreditů, aktivní účast: 1) hlavní autor přednášky: 7 kreditů, 2) spoluautor přednášky: 5 kreditů, 3) Hlavní autor posteru: 5 kreditů, 4) 1. a 2. spoluautor posteru: 3 kredity, 5) 3. a další spoluautoři posteru: 1 kredit.
Česká asociace sester souhlasí s přiznáním kreditních bodů dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. (registrační číslo: ČAS/KK/1374/2016).
Pasivní účast: 8 kreditů, aktivní účast: 1) hlavní autor přednášky / posteru: 10 kreditů, 2) spoluautor přednášky: 5 kreditů, spoluautor posteru: 4 kredity.

 

POŘADATEL

   

Česká angiologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci se Slovenskou angiologickou společností SLS

MÍSTNÍ ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. Jiří Matuška
MUDr. Jan Stráník

PROGRAMOVÝ VÝBOR
MUDr. Ewald Ambrózy, Ph.D.
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
MUDr. Svatopluk Kašpar, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Piťha, CSc.
MUDr. Karel Roztočil, CSc.

 

ODBORNÝ PROGRAM

Odborný program v pdf naleznete zde

 

ZLATÝ PARTNER

STŘÍBRNÍ PARTNEŘI

        

                
 
 

BRONZOVÍ PARTNEŘI


                  

 

VYSTAVOVATELÉ

                    

                         

 

                

                        

                          
 

              


            
   
 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

                        

                        

 

SEKRETARIÁT SYMPOZIA

AMCA, spol. s r.o. 
Academic and Medical Conference Agency
Vyšehradská 320/49, 128 00  Praha 2

tel.: +420 221 979 351 | fax: +420 221 979 352 | mobil: +420 731 496 062
e-mail: angiology@amca.cz | www.amca.cz