Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

většina z nás už zcela samozřejmě počítá s tím, že se každé léto setkáme na Jižní Moravě. A platí to i letos. Zámecký areál v Lednici už na nás čeká. Po dobrých zkušenostech z minulého roku bude i letos organizace celých přednáškových bloků rozdělena mezi Slovenskou a Českou angiologickou společnost. Program je nastaven jako postgraduální. Čeká nás blok konzervativní a intervenční terapie cévních onemocnění, koncipovaný z hlediska současných možností terapie ze strany špičkových pracovišť a volby indikace ze strany terénních angiologů. Navazovat bude sekce diferenciální diagnostiky bolesti končetin -  coby věčná bolest naší spolupráce s ostatními odbornostmi. Poslední blok přednášek bude o prevenci oběhových onemocnění.  I zde je mnoho nového k diskusi.
Preventivní témata pak můžeme v klidu prodiskutovat během doprovodného programu.

Těšíme se na setkání!

Jiří Matuška