Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

je hezké pozorovat, jak rychle se z příjemných záležitostí stává tradice. Nejinak je tomu i s Lednicí jako místem konání angiologického sympozia. Po loňském ročníku nebyl důvod jakkoliv měnit místo našeho pracovního a společenského setkání. Co více – akci jsme ještě rozšířili, takže na naše angiologické sympozium plynule naváže mini-sympozium organizované společně s Českou společností pro aterosklerózu. Jeho tématem bude praktická lipidologie pro praktické angiology. Ale zpět ke standardnímu programu sympozia. Jeho obsahem letos budou pokroky v léčbě varixů, defekty bérců a nohou a léčba žilní trombózy včera a dnes. Naše akce je především postgraduální, proto po loňském úspěchu workshopů budou tyto navazovat na přednáškovou část i letos.

A samozřejmě jsme nezapomněli ani na přípravu společenského programu. Bez něj by asi akce nebyla úplná. Nechte se letos překvapit…

Za organizátory
Jiří Matuška