Pořadatel

   

Česká angiologická společnost ČLS JEP
ve spolupráci se Slovenskou angiologickou společností SLS

MÍSTNÍ ORGANIZAČNÍ VÝBOR
MUDr. Jiří Matuška
MUDr. Jan Stráník

PROGRAMOVÝ VÝBOR
doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc.
prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.