Předběžný program sympozia

Blok I (čtvrtek 21. 6. dopoledne): Antitrombotická liečba arteriálnych ochorení
Koordinátor: doc. MUDr. Juraj Maďarič, Ph.D., MPH

Antitrombotická liečba arteriálnych ochorení v odporúčaniach ESC/ESVS 2017 pre liečbu PAO
J. Maďarič (Bratislava)

Protidestičková léčba u nemocných po revaskularizaci periferních tepen a při nutnosti chronické antikoagulační medikace
D. Karetová (Praha)

Rezistencia na antiagreganciá – laboratórny alebo klinický problém?
V. Lauko, J. Maďarič (Bratislava)

NOAK v nízké dávce v léčbě pacientů s aterosklerotickým vaskulárním postižením?
J.-C. Lubanda (Praha)


Blok II (čtvrtek 21. 6. odpoledne): Kritické a urgentní stavy v angiologii
Koordinátor: MUDr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA

Ischemická cévní mozková příhoda
V. Procházka (Ostrava)

Disekce aorty typu B
D. Kučera (Ostrava)

Ruptura aneurysmatu břišní aorty
P. Vařejka (Bratislava)

Mesenteriální ischémie
R. Malý (Hradec Králové)

Akutní končetinová ischémie
M. Bulvas (Praha)

Proximální hluboká žilní trombóza horních a dolních končetin
P. Procházka (Praha)

Plicní embolie
J. Maďarič (Bratislava)


Blok III (pátek 22. 6. dopoledne): Neaterosklerotická tepenná onemocnění
Koordinátor: doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Aneurysmata mozkových tepen
P. Vařejka (Bratislava)

Vaskulitidy velkých cév
J. Marek (Praha)

Entrapment syndrom
V. Pavliňák (Praha)

Vazoneurózy
A. Broulíková (Praha)     

Dunbarův syndrom 
T. Grus (Praha)

Endofibróza – problém jen vrcholových sportovců?
M. Chochola (Praha)


Blok IV (pátek 22. 6. dopoledne): Lymfologie I
Koordinátor: MUDr. Ewald Ambrózy, Ph.D.

Nové poznatky o patofyziologii lymfedému
O. Eliška (Praha)

Chirurgické postupy v léčbě lymfedému a jejich timing
M. Wald., L. Jarolím, T. Vidim, D. Tomášek, J. Vlasák, H. Váchová (Praha)

Lymfoscintigrafia končatín
J. Kubinyi (Nitra)

Ultrasonografia aké má miesto v diagnostike lymfedému?
I. Vacula (Trnava)


Blok V (pátek 22. 6. odpoledne): Lymfologie II
Koordinátor: MUDr. Ewald Ambrózy, Ph.D.

Manuální mízní drenáž dolních končetin dle etiologie lymfedému
Z. Navrátilová (Brno)

Význam kompresívnej liečby u lymfedému
E. Ambrózy (Bratislava)

Případy elefantiáz v běhu času 
V. Pavlasová (Třebíč)

Lipedém – diferenciální diagnostika, možnosti prevence a léčby
R. Vlasák (Praha)